Välkommen


välmående - psykisk hälsa och ohälsa

en UTMANING för oss alla


"Det känns så svårt att veta var jag ska börja"

Med mer kunskap och fler effektiva metoder än någonsin så borde vi ha goda möjligheter att arbeta med vårt inre välmående och prestation. Men trots detta så ökar ohälsotalen och det beräknas att varannan person kommer att drabbas av psykisk ohälsa under sitt liv. 

För att förändra detta är Caroline övertygad om att det krävs en ökad insikt i hur vi fungerar som människor och en ökad tilltro till den egna förmågan att skapa en förändring.

"Vi ser att våra nuvarande stödinsatser blir ineffektiva om individen saknar förståelse om sin situation och motivationen att förändra den"

– HR chef


I spår av pandimin antas den psykisk ohälsan växa i samhället
arbetsgivarens ansvar för proaktivt insatser ökar

Du har med största sannolikhet landat här för att du eller din organisation
har ett behov


En önskan om insikter och förändring ökat välmående och prestation

Förståelse ökar motivation

"Super! Har provat mycket innan, men det här sydde ihop allt på ett sätt som gjorde det mer begripligt."

I tio år har Caroline arbetat fram en unik visuell modell för att sammanföra och förmedla psykologisk kunskap. Genom att göra komplex information lätt att förstå och tillgänglig så hjälper Caroline fler att nå ökad förståelse och hitta sin egen väg till ett ökat välmående, prestation och inkludering. 

"Inspirerande, kravlöst, enkelt, lugnande."

Utvärderingar visar att deltagare får

  • Markant ökad förståelse
  • Markant ökad tilltro till den egna förmågan att påverka sitt mående
  • Markant ökad motivation till att starta en förändring

Gör det enklare för individen och organisationen att

Förstå psykisk hälsa

Bemästra stress

Prestera bättre

Skapa förändring

Hitta rätt verktyg

Erbjudande

Föreläsning

75 minuter

Utbildning

Hel-halvdag eller Skräddarsydd

Digital utbildning

Online, on demand

Psykolog - Föreläsare - Moderator -
Social entreprenör

Caroline har alltid haft många bollar i luften vilket gör att hon äger en rejäl erfarenhetsbank. Caroline har genom fotbollen vunnit VM och EM silver, varit uttagen i världslaget och har tre OS på meritlistan. Hon har grundat NGO och Startup. Kunskapsblandningen från olika miljöer näringsliv, elitidrottsliv, föreningsliv, offentlig sektor och globala styrelseuppdrag och inte minst individperspektivet har gjort henne till en uppskattad föreläsare runt om i Sverige och övriga världen.

Caroline är legitimerad psykolog och har gedigen erfarenhet av att arbeta med akut psykisk ohälsa samt långsiktigt inre välmående. Något hon anser vara grunden till personliga hållbara liv och prestationer, såväl på elitnivå, som på arbetsplatsen eller i hemmamiljön.

På Regions Skånes elit-idrottsmottagning återfinns hon en dag i veckan för att arbeta som kliniskt aktiv psykolog.

Att driva på utvecklingen och förbättra villkoren för utövare inom idrotten i stort och fotbollen specifikt, brinner Caroline för. Engagemanget är på nationell och internationell nivå, där hon är vice ordförande för Spelarföreningen, styrelseledamot i FIFPRO samt general sekreterare för Sport Pro Sverige.


Tacksamhetsskuld

- Vad är det och finns det i er organisation?


Carolines föreläsningar kring inkludering och jämställdhet är uppskattade för sin enkelhet

Med storytelling och ett pragmatiskt angreppssätt skapas en bred plattform för fortsatta diskussioner och arbete kring strategier för inkludering och jämställdhet

”Tack för en toppenföreläsning, det här kan vi arbeta vidare med”


Johan Ohlsson VD Fire Safe Design

”Idel lovord från alla som var med! Perfekt för oss att påbörja vårt jämställdhetsarbete med”

Mikael Junglind Västerbottens folkhögskola

Namnlös

Caroline Jönsson

Legitimerad psykolog, meriterad fotbollsspelare och social entreprenör som brinner för att stärka och förbereda individer, lag och organisationer inför de ofrånkomliga, spännande och aldrig upphörande förändringsprocesserna.

Kontakt

Genom ökad insikt skapas förändring.